Niet nagekomen afspraak – Tandarts Roorda – ‘s-Hertogenbosch

Niet nagekomen afspraak

Afspraken, die niet minimaal 24 uur van te voren zijn geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht naar rato van de geplande tijd.

Coronacrisis

Tijdens de nieuw aangekondigde "harde" lockdown van 14 december, is de praktijk gewoon geopend